+976 77021122    -9 °C

Танилцуулга

Бид 1991 онд бизнесийнхээ гараа аялал жуулчлалын чиглэлээр эхэлж Улс болон Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.  

Бид Аялал жуулчлал, Гадаад худалдаа, Барилга, Тээвэр ложистик, Гаалийн үйлчилгээ гэх 5 үндсэн салбарт 10 гаруй компанитай болж өргөжин Нийгмийн хариуцлага, үнэнч шударга байх, чадварлаг ажилчдыг бий болгохыг эрхэмлэн үйл ажиллаагаа эрхэлж байна.