+976 77021122    -9 °C

Барилгын чулуу олборлолт

GFS

БАРИЛГЫН ЧУЛУУ ОЛБОРЛОЛТ, БУТЛАН АНГИЛАХ ҮЙЛДВЭР

Өмнөговь аймагт барилгын чулуу олборлолт, бутлан ангилах чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Тус төсөл нь  60 м3/цаг барилгын чулуу үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бутлан ангилах үйлдвэрийг шинээр ашиглалтанд оруулах юм. Тус үйлдвэр нь бүх төрлийн хэмжээтэй дайрга үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаас голчлон 0-5, 5-10, 10-20 фракцийн барилгын чулуу үйлдвэрлэнэ. Дээрх бүтээгдэхүүнүүд нь Монгол Улсын MNS 346:2000, MNS 390:98, MNS 392:98 зэрэг стандартуудыг бүрэн хангана.