+976 77021122    -9 °C

Бид 1991 онд бизнесийнхээ гараа аялал жуулчлалын чиглэлээр эхэлж Улс болон Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.  

Бид Аялал жуулчлал, Гадаад худалдаа, Барилга, Тээвэр ложистик, Гаалийн үйлчилгээ гэх 5 үндсэн салбарт 10 гаруй компанитай болж өргөжин Нийгмийн хариуцлага, үнэнч шударга байх, чадварлаг ажилчдыг бий болгохыг эрхэмлэн үйл ажиллаагаа эрхэлж байна.


Компанийн нэр “Алтанговь Групп” ХХК

Алтанговь группийн

Удирдах зөвлөл

Чойжил Жаргалсайхан (Удирдах зөвлөлийн дарга)

Чойжил Батжаргал (Удирдах Зөвлөлийн гишүүн,  Группийн Ерөнхийлөгч)

Чойжил Буянжаргал (Захирлуудын Зөвлөлийн дарга)

Алсын хараа

ТАВАН ЖАРГАЛ 

ТАВАН МЭДРЭХҮЙ

Эрхэм зорилго “Олон улсын стандартад нийцсэн удирдлага, зохион байгуулалттай, дотоод болон гадаад зах зээлд өрсөлдлөх чадвар бүхий компаний     нэгдэл байна”.
Үйл ажиллагааны чиглэл

Аялал жуулчлал, Гадаад худалдаа, Барилга, Тээвэр ложистик,

Гаалийн үйлчилгээ

Менежментийн баг Захирлуудын зөвлөл, Удирдах зөвлөлийн ажлын алба
Ажилчид

Алтанговь Группийн хэмжээнд 282 ажилчидтай.

Гишүүн компаниуд

“Алтанговь Транс” ХХК

“Алтанговь Секьюрити” ХХК

“Алтанговь Петролиум ойл” ХХК

“Галба Сесурс” ХХК

“Галба Шанхын Говь” ХХК

“Гурван Сайхан Констракшн” ХХК

“Дэвжих Цог Хөгжил” ХХК

“Жуулчин Ханбогд” ХХК

“Ханбогд Кемикалс” ХХК

“ТТ стивидор” ХХК

“Шанх Транс” ХХК